0938.515.676
0909.416.229

  • bảo vệ chuyên nghiệp, bảo vệ chuyên nghiệp tphcm, bảo vệ uy tín, bảo vệ uy tín tphcm
  • bảo vệ chuyên nghiệp, bảo vệ chuyên nghiệp tphcm, bảo vệ uy tín, bảo vệ uy tín tphcm
  • bảo vệ chuyên nghiệp, bảo vệ chuyên nghiệp tphcm, bảo vệ uy tín, bảo vệ uy tín tphcm
  • bảo vệ chuyên nghiệp, bảo vệ chuyên nghiệp tphcm, bảo vệ uy tín, bảo vệ uy tín tphcm

TUYỆT ĐỐI TUÂN THỦ LUẬT PHÁP

TUYỆT ĐỐI TUÂN THỦ LUẬT PHÁP

Tại sao nên chọn chúng tôi ?

Chúng tôi khác biệt.

- Là một trong 10 Công ty cung cấp Dịch vụ Bảo Vệ hàng đầu tại Việt Nam;

- Tuyệt đối tuân thủ Luật pháp Việt Nam trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ;

- Tuân thủ và chia sẻ với các loại hình bảo hiểm đặc thù như: Bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự, Bảo hiểm Trách nhiệm Nghề nghiệp, Bảo hiểm Lòng Trung thành;

Đối với người lao động: Áp dụng đúng qui định của Luật Lao động Việt Nam về các chế độ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn 24/24 cho cán bộ nhân viên bảo vệ. Tham gia tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Được hưởng lương tháng 13

Các tin khác