0938.515.676
0909.416.229

 • Rosetta Shelton
 • Darrell Potter
 • Billy Vega
 • Clyde Erickson

Trường học, bệnh viện

Bảo vệ Trường học & Bệnh viện luôn đảm bảo an toàn về con người và hàng hóa ra vào và trong trường học & bệnh viện, kiểm soát người và hàng hóa, phương tiện ra vào cổng; ngăn chặn, khống chế những đối tượng có hành vi trộm cắp, gây rối, phá hoại tài sản của trường học & bệnh viện.

Đối với nhân viên bảo vệ làm việc tại Trường học & bệnh viện:

 • Lịch sự, thái độ làm việc nghiêm túc, ứng xử đúng mực;
 • Tác phong, quân trang phục phải gọn gang.

Nhiệm vụ cơ bản của nhân viên bảo vệ làm việc tại Trường học & bệnh viện:

 • Duy trì, hướng dẫn mọi người thực hiện triệt để nội qui của bệnh viện, trường học;
 • Hướng dẫn khách đến Trường học, bệnh viện;
 • Kiểm soát người, hàng hóa và các phương tiện ra vào trường học, bệnh viện;
 • Kiểm tra hệ thống PCCC, luôn đảm bảo hệ thống PCCC hoạt động tốt, ATLĐ;
 • Đảm bảo an toàn tài sản, an ninh trật tự trong bệnh viện & trường học;
Các tin khác