0938.515.676
0909.416.229

 • Rosetta Shelton
 • Darrell Potter
 • Billy Vega
 • Clyde Erickson

Trung tâm thương mại, siêu thị

Bảo vệ Trung tâm thương mại và khách sạn là bảo vệ con người, hàng hóa ra và vào. Kiểm soát xuất nhập hàng hóa, đảm bảo an ninh trật tự cho toàn bộ mọi hoạt động cũng như an toàn đến tính mạng của con người trong trung tâm thương mại và khách sạn. Duy trì triệt để nội qui và các qui định của Trung tâm thương mại và khách sạn.

Nhân viên bảo vệ làm việc tại Trung tâm thương mại & khách sạn phải:

 • Thực hiện triệt để nội qui và qui định của Trung tâm thương mại & khách sạn;
 • Lịch sự, ân cần, tận tình hướng dẫn và hỗ trợ mọi người ra vào.
 • Phát hiện, ngăn chặn và giải quyết kịp thời trong mọi tình huống gây mất an ninh trật tự, luôn đảm bảo an toàn trong trung tâm thương mại & khách sạn;
 • Kiểm tra, kiểm soát con người và phương tiện ra vào trung tâm thương mại & khách sạn;
 • Kiểm tra, rà soát về hệ thống PCCC, đảm bảo rằng hệ thống PCCC phải hoạt động tốt.
 • Kiểm tra, nhắc nhở về ATLĐ của các nhà thầu phụ (nếu có);
 • Lập phương án bố trực lực lượng bảo vệ túc trực những điểm xung yếu, nhạy cảm có khả năng kẻ gian đột nhập và xảy ra sự cố tại vị trí đó.
 • Bảo vệ hiện trường, báo cáo và phối hợp với các cơ quan hữu quan khi sự cố xảy ra.
Các tin khác