0938.515.676
0909.416.229

  • Rosetta Shelton
  • Darrell Potter
  • Billy Vega
  • Clyde Erickson

Cơ cấu tổ chức

Ông Nguyễn Văn Hải (Sáu Hải)

Chủ tịch HĐQT

 

Bà Đỗ Thị My
Tổng Giám Đốc
Cử nhân Luật và Kinh tế
 

Ông Kiều Tiến Toàn
Phó Tổng Giám Đốc
Cử nhân Luật
 

Ông Hiroshi Ishikawa
Phó Tổng Giám đốc, phụ trách đối ngoại
Tốt nghiệp đại học Tokyo

Ông Lê Ngọc Phong
Giám đốc An ninh – Nghiệp vụ
Tốt nghiệp trung cấp cảnh sát

 

Các tin khác