0938.515.676
0909.416.229

  • Rosetta Shelton
  • Darrell Potter
  • Billy Vega
  • Clyde Erickson

Giới Thiệu

Chính sách công ty

Chính sách công ty

LD Long Hải Việt Nam luôn quan tâm chia sẻ cuộc sống của cán bộ nhân viên toàn công ty, chúng tôi mong muốn toàn thể cán bộ nhân viên công ty có thu nhập ổn đ...

Xem tiếp

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Công ty được Sở Kế hoạch – Đầu tư và Công an Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng CS QLHC về Trật Tự Xã Hội (PC64) – Bộ Công An cấp phép và đủ điều kiện hoạt...

Xem tiếp