Giới Thiệu

Bảo vệ Long Hải

Bảo vệ Long Hải

Giới Thiệu về Bảo Vệ Long Hải

Xem tiếp

Hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng kỹ thuật

Lực lượng bảo vệ Long Hải Việt Nam được đào tạo nghiệp vụ bảo vệ, kiến thức pháp luật, PCCC, cứu hộ cứu nạn và được trang bị đầy đủ

Xem tiếp

Chính sách công ty

Chính sách công ty

LD Long Hải Việt Nam luôn quan tâm chia sẻ cuộc sống của cán bộ nhân viên toàn công ty, chúng tôi mong muốn toàn thể cán bộ nhân viên công ty có thu nhập ổn đ...

Xem tiếp

Kinh nghiệm và thành tích

Kinh nghiệm và thành tích

Công ty dịch vụ Bảo vệ LD Long Hải Việt Nam gồm Vệ sỹ trẻ trung năng động, nhiệt huyết dày dạn kinh nghiệm và thích ứng với mọi tình huống xảy ra, được...

Xem tiếp

Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

Trong xu thế đổi mới và hội nhập Quốc tế, trước sự phát triển mạnh mẽ của xã hội nói chung cũng như các doanh nghiệp nói riêng, vấn đề an ninh, an toàn tính...

Xem tiếp

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Công ty được Sở Kế hoạch – Đầu tư và Công an Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng CS QLHC về Trật Tự Xã Hội (PC64) – Bộ Công An cấp phép và đủ điều kiện hoạt...

Xem tiếp