0938.515.676
0909.416.229

  • Rosetta Shelton
  • Darrell Potter
  • Billy Vega
  • Clyde Erickson

Tuyển dụng

Tuyển dụng bảo vệ

Tuyển dụng bảo vệ

Công ty Long Hải Việt Nam đào tạo ở miền Trung và miền Bắc sẽ trực tiếp tuyển dụng tại các quân khu khi có những đợt xuất ngũ, các trung tâm Võ thuật, huyện,...

Xem tiếp