Đào tạo

Bảo vệ Long Hải - Đào tạo

Bảo vệ Long Hải - Đào tạo

Lực lượng Bảo vệ Long Hải chuyên nghiệp của chúng tôi không những được giảng dạy nghiệp vụ bảo vệ do các chuyên gia hàng đầu trong ngành An ninh mà còn được...

Xem tiếp

Chiến lược Chăm sóc khách hàng

Chiến lược Chăm sóc khách hàng

Với phương châm:"Trung thành tuyệt đối - Nghiệp vụ tinh thông - Dũng cảm kiên cường - Hoàn thành nhiệm vụ"

Xem tiếp

Đào tạo nội bộ

Đào tạo nội bộ

Bảo vệ liên doanh Long Hải Việt Nam luôn luôn chú trọng đến chất lượng đào tạo nội bộ, đảm bảo huấn luyện thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ chuyên m...

Xem tiếp

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ

Mục đích: Nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất và nghiệp vụ chuyên sâu cho NVBV của Công ty.

Xem tiếp

Quy trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ

Quy trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ

Lực lượng Bảo vệ chuyên nghiệp của chúng tôi không những được giảng dạy nghiệp vụ bảo vệ do các chuyên gia hàng đầu trong ngành An ninh mà còn được huấn...

Xem tiếp

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ VÀ KỸ NĂNG CHUYÊN SÂU

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ VÀ KỸ NĂNG CHUYÊN SÂU

Lực lượng Bảo vệ chuyên nghiệp của chúng tôi không những được giảng dạy nghiệp vụ bảo vệ do các chuyên gia hàng đầu trong ngành An ninh mà còn được huấn...

Xem tiếp