0938.515.676
0909.416.229

  • bảo vệ chuyên nghiệp, bảo vệ chuyên nghiệp tphcm, bảo vệ uy tín, bảo vệ uy tín tphcm
  • bảo vệ chuyên nghiệp, bảo vệ chuyên nghiệp tphcm, bảo vệ uy tín, bảo vệ uy tín tphcm
  • bảo vệ chuyên nghiệp, bảo vệ chuyên nghiệp tphcm, bảo vệ uy tín, bảo vệ uy tín tphcm
  • bảo vệ chuyên nghiệp, bảo vệ chuyên nghiệp tphcm, bảo vệ uy tín, bảo vệ uy tín tphcm

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ

Mục đích: Nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất và nghiệp vụ chuyên sâu cho NVBV của Công ty.

Kế hoạch tập huấn: Hàng năm, Phó tổng giám đốc phụ trách Nghiệp vụ bảo vệ lập kế hoạch tập huấn, trình Tổng Giám đốc, HĐQT phê duyệt.

Đánh giá kết quả tập huấn:

  • Đạt yêu cầu: Đủ điều kiện để tiếp tục công tác.
  • Không đạt yêu cầu: Xem xét để chuyển công tác khác hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động.
Các tin khác