0938.515.676
0909.416.229

  • Rosetta Shelton
  • Darrell Potter
  • Billy Vega
  • Clyde Erickson

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ

Mục đích: Nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất và nghiệp vụ chuyên sâu cho NVBV của Công ty.

Kế hoạch tập huấn: Hàng năm, Phó tổng giám đốc phụ trách Nghiệp vụ bảo vệ lập kế hoạch tập huấn, trình Tổng Giám đốc, HĐQT phê duyệt.

Đánh giá kết quả tập huấn:

  • Đạt yêu cầu: Đủ điều kiện để tiếp tục công tác.
  • Không đạt yêu cầu: Xem xét để chuyển công tác khác hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động.
Các tin khác