PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN ĐẶC THÙ

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN ĐẶC THÙ

Tại sao nên chọn chúng tôi ?

Chúng tôi khác biệt.

- Là một trong 10 Công ty cung cấp Dịch vụ Bảo Vệ hàng đầu tại Việt Nam;

- Tuyệt đối tuân thủ Luật pháp Việt Nam trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ;

- Tuân thủ và chia sẻ với các loại hình bảo hiểm đặc thù như: Bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự, Bảo hiểm Trách nhiệm Nghề nghiệp, Bảo hiểm Lòng Trung thành;

Đối với người lao động: Áp dụng đúng qui định của Luật Lao động Việt Nam về các chế độ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn 24/24 cho cán bộ nhân viên bảo vệ. Tham gia tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Được hưởng lương tháng 13

Các tin khác