0938.515.676
0909.416.229

 • Rosetta Shelton
 • Darrell Potter
 • Billy Vega
 • Clyde Erickson

Ngân hàng, áp tải hàng hóa

Ngân hàng là nơi trung tâm tài chính thương mại, tín dụng, thường được đặt tại các thành phố, thị xã, thị trấn nơi có nhiều người qua lại, giao dịch. Mặt khác khách hàng đến giao có đủ các thành phần trong xã hội, nên tính chất bảo vệ ngân hàng là rất phức tạp, đòi hỏi nhân viên bảo vệ ngân hàng phải có trình độ nghiệp vụ cao và phong cách làm việc nhanh nhẹn, lịch sự và chuyên nghiệp.

Nhiệm vụ bảo vệ tại ngân hàng:

 • Nhắc nhở khách hàng tuân thủ nội qui, qui định của ngân hàng.
 • Giám sát tất cả mọi người ra vào ngân hang nhằm đề phòng kẻ xấu đội lốt khách hàng, nhân viên bảo vệ ngân hàng phải có kinh nghiệm, phân loại đối tượng và phát huy được kẻ khả nghi trước khi chúng gây án.
 • Đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn, khống chế, trấn áp.
 • Những khách hàng đến giao dịch rút tiền, nhân viên bảo vệ phải đề cao canh giác, theo dõi những người xung quanh họ, ngầm bảo vệ họ đặc biệt là lúc họ ra xe.
 • Theo dõi những người có biểu hiện khả nghi, đeo khẩu trang che kín mặt, mắt liếc liên tục…
 • Giữ gìn an toàn các phương tiện của khách đến giao dịch.

Yêu cầu nhân viên bảo vệ tại ngân hàng:

 • Nhân viên bảo vệ ngân hàng phải giữ kín bí mật mọi hoạt động của ngân hàng.
 • Nhân viên bảo vệ ngân hàng hiểu rõ qui trình hoạt động cũng như những điểm trọng yếu có khả năng kẻ gian đột nhập vào ngân hàng.
 • Nhân viên bảo vệ ngân hàng phải nắm bắt được thời gian cao điểm khi khách đến giao dịch để có phương án bảo vệ tối ưu và an toàn nhất.
 • Nhân viên bảo vệ ngân hàng phải lịch sự, khéo léo trong ứng xử đối với khách hàng, nhưng không có biểu hiện thân mật quá mức.
 • Giám sát nhà thầu phụ vào sửa chữa trong ngân hàng, tuân theo đúng qui định của ngành nghề bảo vệ và của ngân hàng.
Các tin khác