Đào tạo nội bộ

Đào tạo nội bộ

Ban đào tạo Công ty là những cán bộ xuất thân từ công an xuất ngũ, quân đội (trường vinhempich):

Bảo vệ liên doanh Long Hải Việt Nam luôn luôn chú trọng đến chất lượng  đào tạo nội bộ, đảm bảo huấn luyện thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong việc xử lý các tình huống xảy ra.

Ban đào tạo Công ty định kỳ lên chương trình huấn luyện và tập huấn 1 tháng 1 lần cho nhân viên. Ngoài ra công ty chúng tôi thường xuyên liên kết với các cơ quan chức năng để đào tạo nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên nghiệp hơn và luôn luôn cập nhật kiến thức pháp luật mới .

Công ty bảo vệ liên doanh Long Hải Việt Nam xác định đào tạo nội bộ là yếu tố quan trọng và then chốt cho việc phát triển doanh nghiệp. Điều này cũng góp phần tạo nên nét văn hoá, uy tín thương hiệu riêng cho công ty .

Các tin khác